Nieuws | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Gemeente Roosendaal voert stimuleringslening in

29 september 2017

Woont u in een fijn huis? Wilt u nog heel lang in uw vertrouwde buurt blijven wonen? Overweeg dan te investering in uw wooncomfort.
De gemeente Roosendaal biedt hiervoor de stimuleringslening. Met deze lening kunt u maatregelen treffen om de levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid van uw woning te vergroten. De stimuleringslening kent zeer aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente.

Wonen met Gemak is partner in de uitvoering van de stimuleringslening. De gemeente biedt mensen die hun woning geschikt willen maken een gratis Woonscan aan.

Campagne in Centrum en Belcrum van start in Breda

27 september 2017

Woensdag 27 september is de campagne Wonen met Gemak van start gegaan in de buurten van het Centrum en Belcrum in Breda. Deze is georganiseerd samen met de wijkraden.
Omdat Centrum en Belcrum bestaan uit uiteenlopende woonmilieus, zijn er vier deelcampagnes: Fellenoord / Schorsmolen, Chassé / Oud Boeimeer, Stadshart / Valkenberg en Belcrum / Stationsbuurt. 

Pop-up Veilig Wonen en Leven in Etten-Leur

20 september 2017

Vrijdag 22 september opent burgemeester van Rijnbach om 10.00 uur de pop-up store 'Veilig Wonen en Leven' in het pand aan de Markthof 21 in het winkelcentrum van Etten-Leur. Naast veel informatie over brandveilig wonen van de Brandweer laat Wonen met Gemak zien hoe u veilig en comfortabel blijven wonen. De pop-up store is ruim twee weken geopend.
De openingstijden vindt u onder 'lees verder'.

Project in Deurne: Huurders zullen hun wensen duidelijker laten horen

18 september 2017

Wonen met Gemak Deurne gaat de tweede fase in. Na een intensieve en succesvolle campagne onder de kopers in de verschillende kernen, worden nu de huurders uitgenodigd in samenwerking met woningbouwcorporatie Bergopwaarts.

Het Eindhovens Dagblad schreef hier een mooi artikel over.

Gemeente Moerdijk start pilot Wonen met Gemak

30 juli 2017

De gemeente Moerdijk gaat met een pilot beginnen van het project Wonen met Gemak. Deze pilot start in eerste instantie in de kernen Standdaarbuiten en Zevenbergschen Hoek. Het project moet leiden tot bewustwording van de inwoners hoe het mogelijk is en wordt om langer zelfstandig te blijven wonen.

Eerste stimuleringslening om te verbouwen toegekend in Moerdijk

10 mei 2017

KLUNDERT - Piet en Ria Mol uit Klundert zijn de eerste inwoners met een zogeheten stimuleringslening van de gemeente Moerdijk. Om hun huis te verbouwen leent hij 22.000 euro van de gemeente tegen een gunstige rente.

Koninklijke onderscheiding Maan Peters

26 april 2017 

Voor Wonen met Gemak was het vandaag een bijzondere dag; Maan Peters is door de Koning onderscheiden en is nu lid in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester van Breda, de heer Depla, heeft de onderscheiding uitgereikt. Maan is al jaren actief voor Wonen met Gemak en doet daarnaast nog veel meer vrijwilligerswerk. We zijn trots op Maan en feliciteren hem van harte!!

Column wethouder Jaap Kamp (Moerdijk): Ons eigen huis is ons eigen paleisje

29 maart 2017

Om te zorgen dat uw huis nu en in de toekomst voldoet aan uw woonwensen zijn ook zaken als adequate beveiliging en optimale energiebesparing belangrijk. En zeker als u zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen is het slim om te denken aan specifieke aanpassingen in uw woning zoals bijvoorbeeld drempels verwijderen, een traplift plaatsen, of een slaap- en badkamer op de begane grond realiseren.

Inderdaad, daar hangt een kostenplaatje aan. Als gemeente kunnen we u daar een handje bij helpen. Met onze Stimuleringslening kunnen we u tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen om uw woning te verbeteren op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en, zoals het zo mooi heet, levensloopbestendigheid. .........

Rabobank Peelland Zuid: Wonen met Gemak biedt echt een toegevoegde waarde voor de regio

10 maart 2017

Wonen met Gemak is een mooi project waar Rabobank Peelland Zuid graag een bijdrage aan levert, zegt Michel van Limpt van de bank. 
'De Peel is een prachtige plek om te wonen en te werken, maar kent ook uitdagingen. Jongeren trekken weg uit de regio om elders een baan te zoeken en een toekomst op te bouwen. Tegelijk wonen hier relatief veel senioren. Rabobank Peelland Zuid denkt mee en werkt mee aan oplossingen ......... Daarom vinden wij het geweldig dat er een initiatief als Wonen met Gemak is gestart. Wij zijn graag betrokken bij ideeën die de Peel duurzaam sterker maken. Wonen met Gemak biedt echt een toegevoegde waarde voor de regio. .........'

Gilze en Rijen: Wonen met Gemak in je eigen omgeving

15 februari 2017

Wonen met Gemak. Wat is dat eigenlijk? 'Comfortabel en veilig wonen in je eigen woonomgeving', vertelt Lia Dijkers die als algemeen vrijwilliger bij Wonen met Gemak actief is. Je vertrouwd voelen in je eigen omgeving, daar gaat het dus om. Het betreft met name ouderen. Wanneer mensen op leeftijd komen, kunnen zich onveilige situaties voordoen die voorheen wel veilig waren.

Ria Marrée van het Seniorenplatform Gilze en Rijen en Lia Dijkers van Wonen met Gemak in het Weekblad Gilze en Rijen.

Breda investeert in Blijverslening voor thuiswonende ouderen

23 december 2016

De gemeente Breda investeert € 1 miljoen in de Blijverslening, een lening met een extra lage rente. Zo kunnen ouderen hun koopwoning levensloopbestendig maken en langer thuis blijven wonen. Vanaf februari 2017 maakt de gemeente hiervoor € 1 miljoen vrij. De Blijverslening Breda is een hypothecaire lening met een extra lage rente.

Campagne Teteringen sluit af met informatiemarkt

11 november 2016

Teteringen kan terugblikken op een zeer succesvol verlopen campagne Wonen met Gemak. Dorpsraad, KBO en Kruiswerk Teteringen hebben hier samen met het campagneteam de schouders onder gezet. De campagne wordt op 19 november afgesloten met een informatiemarkt in Dorpshuis het Web, van 11.00 tot 16.00 uur.

 

 

Pop-up winkel Uit de brand en Leven met gemak in Oosterhout

15 oktober 2016

Het pand Arendstraat 10 in Oosterhout is tijdelijk een belevings- en voorlichtingswinkel over brandveilig wonen en gemakkelijk ouder worden in eigen huis. Deze zogenaamde "pop-up store" is een intitiatief van de gemeente Oosterhout, Brandweer Midden- en West-Brabant en een zestal organisaties waaronder Wonen met Gemak.

Locoburgemeester en portefeuillehouder zorg Marian Witte heeft de tijdelijke winkel op 15 oktober officieel geopend.

Online gereedschapskist met aantrekkelijke woningverbeteringen

24 september 2016

Donderdag 13 oktober wordt tijdens de conferentie Langer Thuis in Den Bosch de nieuwe website gelanceerd met oplossingen voor het levensloopbestendig maken van veel voorkomende naoorlogse woningtypen. Multidisciplinaire ontwerpteams hebben samen met bewoners in Breda aan deze oplossingen gewerkt. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking tussen BNA onderzoek, de Architectenwinkel, Platform 31, de provincie, de gemeente Breda en Wonen met Gemak.

Campagne Ginneken en Blauwe Kei in Breda van start

23 september 2016

Voorzitter Claartje van den Hoogen van de Wijkraad Ginneken = Ginneken en wethouder Patrick van Lunteren van de Gemeente Breda hebben vrijdag 23 september het startsein gegeven voor de campagne Wonen met Gemak in Ginneken en Blauwe Kei. 

Conferentie 'Langer Thuis' op 13 oktober

9 september 2016

Uitnodiging Conferentie 'Langer Thuis'  
Datum: Donderdag 13 oktober 2016  
Tijd: 13:00 – 18:00 uur  
Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch  
Prijs: Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend 

Voorlichting Wonen met Gemak PCOB Oosterhout

7 september 2016

Donderdag 15 september geeft Wonen met Gemak voorlichting over comfortabel en veilig wonen aan de leden van de PCOB in Oosterhout. De middag begint om 14.00 uur in de Beuk, Rulstraat 4.

Wonen met Gemak Deurne op ontmoetingsdag 55+

6 september 2016

Op woensdag 14 september organiseert de Kring KBO Deurne een ontmoetingsdag voor inwoners van 55 jaar en ouder. Een van de organisaties die zich hier presenteren is Wonen met Gemak Deurne. De ontmoetingsdag vindt plaats in het Cultureel Centrum Deurne aan het Martinetplein 1 en duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Pilot campagne Wonen met Gemak Etten-Leur

5 september 2016

In samenwerking met o.a. de Wijkvereniging starten de gemeente Etten-Leur en Wonen met Gemak een campagne in Centrum Oost. De gemeente nodigt alle 65+ers met een eigen woning met een persoonlijke brief uit om deel te nemen. In oktober worden informatiebijeenkomsten gehouden in De Linde, Het Anbarg en het Pluspunt. Ook kunnen de bewoners gebruik maken van een gratis Woonscan. Centrum Oost is een pilot, bij succes krijgt de campagne een vervolg in de andere wijken.

Campagne Breda wordt vervolgd in Ginneken en Blauwe Kei

31 augustus 2016

Alle 65+ers in de Bredase wijken Ginneken en Blauwe Kei krijgen deze week een persoonlijke brief om deel te nemen aan de campagne Wonen met Gemak, die samen met o.a. de wijkraad Ginneken=Ginneken wordt gehouden. Vrijdag 23 september is de startbijeenkomst in Wijkcentrum De Vianden, Viandenlaan 3-5. 

Wonen met Gemak Deurne van start

Weekblad voor Deurne, 9 mei 2016

DEURNE - Het project Wonen met Gemak Deurne is maandag 9 mei officieel van start gegaan. Het initiatief komt van KBO kring-Deurne. Het streven is om ouderen in Deurne handvatten te geven en van praktische tips te voorzien zodat ze langer comfortabel en veilig thuis kunnen blijven wonen. Op korte termijn worden 4.400 65-plussers met een eigen huis benaderd. Later volgen de 65-plussers die een woning huren.

Gemeente Breda nodigt senioren Brabantpark - Heusdenhout uit voor campagne

4 mei 2016

De gemeente Breda verstuurt deze week zo'n 2.300 uitnodigingen aan de senioren-huishoudens voor de campagne Wonen met Gemak in Brabantpark en Heusdenhout die op 20 mei van start gaat. 

Startbijeenkomst Wonen met Gemak Deurne

2 mei 2016

Maandag 9 mei geeft Wethouder Marnix Schlösser het startsein voor Wonen met Gemak in de gemeente Deurne. Deurne is hiermee de eerste gemeente buiten West-Brabant die zich aansluit bij Wonen met Gemak.

Mooie afsluiting gebiedscampagne

Prinsenbeeknieuws, 23 april 2016

Ongeveer tweehonderd senioren bezochten vandaag de informatiemarkt Wonen met Gemak in De Drie Linden in Prinsenbeek. De organisatie had iets meer bezoekers verwacht, maar kijkt terug op een geslaagde afsluiting van een succesvolle gebiedscampagne.

 

 

Informatiemarkt sluit campagne Prinsenbeek af

BNdeStem, 19 april 2016

PRINSENBEEK - Een grote informatiemarkt komende zaterdag 23 april in De Drie Linden is de afronding van de gebiedscampagne Wonen met Gemak in Prinsenbeek, een campagne om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Er staan 30 bedrijven en organisaties, professionals en vrijwilligers met informatie over hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning.

Voorlichting aan medewerkers Tzorg

12 april 2016

Wonen met Gemak heeft twee informatiebijeenkomsten verzorgd voor de medewerkers van Tzorg die werkzaam zijn in de huishoudelijke zorg bij cliënten in Breda en omliggende dorpen. Er werd gesproken over de ervaringen van de medewerkers bij de mensen thuis en over de mogelijkheden voor veilig en comfortabel wonen. Ook werd ingegaan op wat Wonen met Gemak voor hun cliënten kan betekenen.

 

Een traplift of toch maar verkassen?

NRC, 9 april 2016

De meeste ouderen willen blijven waar ze zitten. Wat als ze toch ‘iets’ met hun woning moeten, een traplift installeren of, ingrijpender, verkopen? De hobbels en mogelijkheden op een rij.

Huizen voor senioren worden snel schaars

BNdeStem, 29 maart 2016

Er dreigt een nijpend tekort aan seniorenwoningen. Ruim de helft van de gemeenten verwacht in 2020 niet over voldoende geschikte huisvesting te beschikken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Ipso Facto en ouderenorganisatie ANBO.

 

 

Informatiebijeenkomsten in Kroeven Noordwest, Roosendaal

22 maart 2016

Het team Wonen met Gemak Roosendaal organiseert de komende tijd informatiebijeenkomsten in de wijk Kroeven. De eerste bijeenkomst is op 29 maart.

Informatiemarkt Oosteind, gemeente Oosterhout

14 maart 2016

Het Buurtteam Oosteind van Thebe Wijkverpleging houdt 17 maart een informatiemarkt in gemeenschapshuis Oostquartier in Oosteind. Wonen met Gemak geeft hier informatie over comfortabel en veilig wonen. Bezoekers kunnen bij ons een gratis Woonscan aanvragen.
Aanvang 13.30 uur, Provincialeweg 96 in Oosteind. We hopen u te mogen begroeten!

 

Bekenaren melden zich in grote aantallen aan voor themabijeenkomsten

12 februari 2016

Ruim 400 senioren uit Prinsenbeek hebben zich aangemeld voor de verschillende themabijeenkomsten die in het kader van de campagne Wonen met Gemak worden gehouden. 

Voorlichtingsbijeenkomst NVVH-Roosendaal

11 februari 2016

Regelmatig geeft Wonen met Gemak voorlichting aan vrouwenorganisaties in Noord-Brabant. Vandaag waren we te gast bij de NVVH-Roosendaal (Nederlandse Vereniging Voor Huisvrouwen). De dames waren zeer geïnteresseerd, een aantal van hen heeft zich meteen opgegeven voor een Woonscan.

 

 

Grote opkomst startbijeenkomst campagne Wonen met Gemak Prinsenbeek

Prinsenbeeknieuws, 29 januari 2016

De startbijeenkomst van de gebiedscampagne ‘Wonen met Gemak' vanochtend in De Drie Linden was een groot succes, melden organisatoren. ,,De deelname van de senioren uit Prinsenbeek aan de campagne is werkelijk overweldigend'', aldus Rolf Jobse van Wonen met Gemak. ,,Ruim 270 mensen in de zaal en de aanmeldingen voor de verschillende themabijeenkomsten stromen nog steeds binnen.''

Voorlichtingsbijeenkomst KBO Stiphout-Warande, gemeente Helmond

15 januari 2016

Regelmatig wordt Wonen met Gemak door organisaties in Noord-Brabant gevraagd om voorlichting te geven over veilig en comfortabel blijven wonen, ook wanneer je ouder wordt. Donderdag 21 januari zijn we te gast bij de KBO Stiphout-Warande, gemeente Helmond.

 

 

BNA-ontwerpstudie 'Langer thuis in eigen huis'

14 januari 2016

De wereld om ons heen is hard aan het veranderen: Mensen moeten langer blijven wonen waar ze wonen en willen dat vaak ook. In de eerste helft van 2016 gaan een aantal partijen in een ontwerpstudie de bestaande woningvoorraad beter onderzoeken. Welke slimme en breed toepasbare oplossingen liggen er klaar? Wat kunnen we met elkaar bedenken voor de verschillende ‘schalen’ van het wonen: van de woning zelf tot en met de buurt?