Nieuws | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!
terug

BNA-ontwerpstudie 'Langer thuis in eigen huis'

14 januari 2016

De wereld om ons heen is hard aan het veranderen: Mensen moeten langer blijven wonen waar ze wonen en willen dat vaak ook. In de eerste helft van 2016 gaan een aantal partijen in een ontwerpstudie de bestaande woningvoorraad beter onderzoeken. Welke slimme en breed toepasbare oplossingen liggen er klaar? Wat kunnen we met elkaar bedenken voor de verschillende ‘schalen’ van het wonen: van de woning zelf tot en met de buurt?

Wonen met Gemak is partner in het BNA-onderzoek, de andere partners zijn de provincie Noord-Brabant, gemeente Breda, Platform 31, de architectenwinkel en BNAonderzoek. 14 januari is de startbijeenkomst in Breda.

Deze studie loopt van februari tot juni 2016 en richt zich op woningen in de stadsuitbreidingswijken Brabantpark en Heusdenhout in Breda. Onderzocht worden 6 typische woningen uit die wijken, die ook elders in Nederland in grote getalen zijn gebouwd: rijtjeswoningen uit de jaren ’50 en ’70; twee onder een kap-woningen uit de jaren ’70; portieketagewoningen uit de jaren ’50 en ’70; galerijflats uit de jaren ’60.

De onderzoeksvragen die we stellen zijn:

  • Kunnen we de bestaande woningbouwtypes aanpassen aan de toekomstige zorgvraag?
  • Wat willen de bewoners / waar hebben de bewoners behoefte aan?
  • Welke onderdelen van de woning of woonomgeving zouden moeten worden aangepast en verbetert?
  • Wat hebben de verplegers (mantelzorger, wijkverpleegkundige, ergotherapeut, arts enz.) nodig?
  • Hoe kunnen we nieuwe technologieën en elektronische middelen inzetten?
  • Wat zijn de wensen en eisen aan de directe woonomgeving en de nabije voorzieningen?

In deze studie werken architecten en stedenbouwkundigen samen met zorgprofessionals en experts betrokken bij Wonen met Gemak aan ontwerpoplossingen. De bewoners werken mee als ervaringsdeskundigen. Het doel is om tot een ‘stalenboek levensloopbestendig wonen’ te komen dat in de praktijk kan helpen bewoners te enthousiasmeren voor aanpassingen aan woning en woonomgeving. Het doel is om de bewoners gereedschap in handen te geven waarmee zij hun beslissingen makkelijker kunnen nemen.

In februari hebben de teams interviews gehouden met bewoners van de zes woningtypen. In twee verdiepende workshops (in maart en april) wordt er gezamenlijk gekeken naar de ontwikkelde denkrichtingen en ontwerpen. In mei vindt nog een terugkoppeling plaats met de bewoners om te toetsen of de ontwikkelde ideeën aansluiten bij hun behoeftes.

Eind mei zijn de teams klaar met hun verkenning en kunnen de uitkomsten worden verwerkt in het ‘stalenboek levensloopbestendig wonen’.

Meer informatie op de site van BNAonderzoek