Nieuws | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!
terug

Conferentie 'Langer Thuis' op 13 oktober

9 september 2016

Uitnodiging Conferentie 'Langer Thuis'  
Datum: Donderdag 13 oktober 2016  
Tijd: 13:00 – 18:00 uur  
Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch  
Prijs: Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend 

Geachte heer/mevrouw,
 
Graag nodigen we u uit voor onze conferentie 'Langer Thuis' op 13 oktober aanstaande. Tijdens deze conferentie staan mogelijkheden, uitdagingen en kennis over langer thuis wonen centraal.
 
De transformatie van naoorlogse woningen staat hoog op de nationale agenda.  Een groot deel van deze woningen blijkt ongeschikt om daar op hoge leeftijd te blijven wonen. Veel senioren willen hun eigen woning best aanpassen en verduurzamen, maar denken niet graag aan een toekomst met beperkingen. Bovendien zien ze op tegen de rompslomp en hebben ze vaak geen idee welke mogelijkheden hun woning precies biedt. Met andere woorden: in de praktijk gebeurt het vaak niet.
Hoe maken we het voor ouderen aantrekkelijk om hun woning levensloopbestendig te maken? En wat is ervoor nodig om onze leefomgeving zo in te richten dat ook oudere bewoners zich in de buurt thuis voelen met hulp, service en sociale contacten binnen handbereik? 
 
Er kan veel, maar waar en bij wie haalt u inspiratie? Verschillende ontwerpteams, bestaande uit architecten en andere deskundigen, maakten in samenspraak met bewoners een ontwerp waarvan ze blij en verrast van opkeken. En waarmee de naoorlogse woningvoorraad geschikt wordt voor een vergrijzende bevolking. Tijdens deze conferentie laten de ontwerpteams zien welke snelle, kleine aanpassingen het leven van de bewoner makkelijker maken en hoe naoorlogse woningen bouwkundig kunnen worden aangepast voor rollator of rolstoelgebruik. Ook de woonomgeving is onder handen genomen: hoe stimuleer je ontmoeting en benut je groen beter?
 
Tijdens de conferentie staan we stil bij deze onderwerpen. Naast diverse inspirerende presentaties, vormen ook interviews en discussies een belangrijk onderdeel van het programma: wat kunnen provincie, gemeente, woningcorporatie, sociaal ondernemers, onderwijs en natuurlijk burgers zelf doen om de naoorlogse woningvoorraad en woonomgeving te verbeteren.
 

Programma    

13:00 uur   Inloop  

13:30 uur   Welkom door dagvoorzitter Netty van Triest (Platform31)  

13:35 uur   Rijksbouwmeester Floris Alkemade over goed wonen, ontmoeten en zorgen in naoorlogse wijken  

13:55 uur   Vertoning film 'Wonen met gemak in Bredaas perspectief'  

14:05 uur   Interviews met Patrick van Lunteren, wethouder Jeugd, Wonen en Wijken gemeente Breda en Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur provincie Noord-Brabant.  

14:25 uur   'Langer thuis in eigen huis', met acht ontwerpteams aan de slag, door Christel Smeets (de Architectenwinkel) en Jutta Hinterleitner (BNA Onderzoek)  14:35 uur  Lancering website 'Langer Thuis in eigen huis'  

14:45 uur  Pauze  

15:15 uur  Twee rondes met workshops (zie toelichting)  

17:00 uur  Afsluitende borrel tot 18:00 uur  

U kunt zich via ons digitaal aanmeldformulier aanmelden voor de conferentie. In het aanmeldformulier kunt u aangeven welke workshops u wilt bijwonen. Informatie over de workshops staat vermeld in het formulier.  Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en meer informatie over route en parkeergelegenheid. Meld u snel aan want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.  

Graag tot ziens op 13 oktober!  

Met vriendelijke groet,  

Projectteam Conferentie 'Langer Thuis'

De Architectenwinkel
Gemeente Breda
BNA Onderzoek
Platform 31
Wonen met Gemak
Povincie Noord-Brabant