Campagne | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Campagne Wonen met Gemak Breda

Het campagneteam
Het campagneteam

 

Campagne Wonen met Gemak

 
Samen met de gemeente Breda en Zorg voor elkaar Breda wordt de grote campagne Wonen met Gemak gehouden. Elk dorp en elke wijk komen hierbij aan de beurt in samenwerking met wijk- en dorpsraden, KBO's en tal van andere organisaties.
U kunt deelnemen aan een breed aanbod aan bijeenkomsten en activiteiten over onderwerpen die te maken hebben met veilig en comfortabel wonen en met gezond ouder worden. 
 
Comfortabel en veilig blijven wonen in mijn koopwoning
De voorlichters verzorgen informatiebijeenkomsten, waarin praktische voorbeelden en concrete oplossingen aangedragen worden: waar bevinden zich de obstakels in uw huis, hoe pak je die aan, wat voor materialen en hulpmiddelen zijn er en welke ondersteuning kunt u krijgen?
U krijgt tips hoe u met eenvoudige maatregelen al veel kunt bereiken. Ook de meer ingrijpende mogelijkheden om uw huis aan te passen komen aan bod. Het aantal deelnemers per keer is beperkt, zodat er volop ruimte is voor vragen en uitwisseling van kennis en ervaring.
 
Comfortabel blijven wonen in mijn huurwoning
Dit zijn speciale bijeenkomsten voor huurders van de woningcorporaties Laurentius, Wonen Breburg en AlleeWonen. U krijgt informatie over wat u zelf kunt doen om comfortabel en veilig te blijven wonen, op welke wijze de woningcorporatie daarbij kan helpen en wat de mogelijkheden zijn voor ondersteuning vanuit de Wmo.
Deze informatiebijeenkomsten worden verzorgd door de voorlichters in samenwerking met de woningcorporaties en gemeentelijke Wmo-consulenten.
 
Comfortabel blijven wonen in mijn koopappartement
De inhoud van deze bijeenkomst is hetzelfde als 'Comfortabel en veilig wonen in mijn koopwoning'. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de VvE bij het zorgen voor een goede toegankelijkheid van het complex: wat zijn de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de VvE om de bewoners zo lang mogelijk prettig te laten wonen.
 
Gezond en vitaal: Neem de stap, blijf vitaal en in balans
Gezond oud worden en fit blijven, hoe doe je dat? Een gezondheidsvoorlichter van de GGD en een beweegcoach vertellen u wat u zelf kunt doen om zowel lichamelijk als geestelijk zo vitaal mogelijk te blijven. Zo kunt u de dingen kunt blijven doen die u van belang vindt.
 
Zorg en hulp in Breda
Informatie over zorg en hulp in de wijken en dorpen van de gemeente Breda. Hoe zit het nu precies? Wat regelen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)? En hoe zit het met burenhulp en vrijwilligershulp in uw wijk of dorp? De wijkverpleegkundige en de Wmo-consulent vertellen er meer over aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
 
Veilig en praktisch wonen met dementie
Mensen met dementie blijven vaker thuis wonen. Dat vraagt veel van henzelf, de partner en de familie. De Geheugenwinkel Breda en een ergotherapeut geven informatie over hoe veilig en praktisch wonen met dementie mogelijk gemaakt kan worden.
 
Positieve gezondheid 
Gezond ouder worden vinden we allemaal belangrijk. Gezondheid is meer dan geen ziekte of beperking hebben. Gezondheid is je lichamelijk goed en fit voelen en goed voor jezelf kunnen zorgen. Gezondheid is contact hebben met anderen en meedoen. Maar ook een doel hebben in het leven en genieten van het leven. Bij het ouder worden ligt de focus vaak op klachten en gezondheidsproblemen. Bij positieve gezondheid kijken we juist naar wat mensen wel kunnen en naar wat het leven betekenisvol maakt. Samen met u gaan we aan de slag en in gesprek hoe u meer aandacht kunt geven aan uw eigen gezondheid.
 
Wonen in je eentje
Steeds meer mensen wonen alleen. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u in uw eentje veilig en comfortabel kunt blijven wonen? In deze bijeenkomst gaan we in op de voors en tegens van alleen wonen. We bespreken met u hoe u met bepaalde situaties kunt omgaan en we geven u allerlei tips en handvatten.
 
Aantrekkelijke openbare ruimte
Een prettige openbare ruimte kan er voor zorgen dat we makkelijker naar buiten gaan. Hoe kunnen we met z'n allen werken aan een openbare ruimte die toegankelijk is voor iedereen? Geen drempels, goede wandelroutes, veilige oversteken en leuke plekken om elkaar te ontmoeten. Praat en denk mee!
 
Veiligheid
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op brandveiligheid, inbraakveiligheid en sociale veiligheid. Met filmpjes en acteurs laten we zien wat er kan gebeuren en waar u op moet letten.
 
 
 

Deelnemen?

Wilt u aan een van de informatiebijeenkomsten of activiteiten deelnemen? Klik dan hier voor de agenda en de mogelijkheden om u hiervoor op te geven.