Wmo | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Woningaanpassing via de Wmo

.

Aanvraag en beoordeling


Wanneer u wegens een beperking een woningaanpassing nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op een vergoeding vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervoor dient u een aanvraag in bij het Wmo-loket van uw gemeente.
Omdat gemeenten binnen de kaders van de wet vrij zijn om zelf de regels voor vergoeding van woningaanpassingen te bepalen, verschilt het beleid per gemeente. Wat in de ene gemeente wel wordt vergoed, kan in de andere gemeente buiten de regeling vallen.

In zijn algemeenheid geldt dat de ‘eenvoudige’ aanpassingen buiten de regeling vallen. Het gaat dan om bijvoorbeeld beugels in de douche, eenvoudige drempelhulpen of douchekrukjes. Dit zijn zaken die u makkelijk zelf kunt aanschaffen en daarom worden gerekend tot de ‘algemeen gebruikelijke voorzieningen’. 
Grotere aanpassingen kunnen wel in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de Wmo. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van de keuken of badkamer.

De Wmo-consulent van de gemeente komt bij u langs om na te gaan wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn. De gemeente bepaalt uiteindelijk of de aangevraagde aanpassingen noodzakelijk zijn en in úw situatie voor vergoeding in aanmerking komen. De gemeente kan besluiten dat een woningaanpassing niet wordt toegekend, bijvoorbeeld omdat verhuizen een betere optie is.
Ook in de ‘soepelheid’ waarmee voorzieningen al dan niet worden toegekend, bestaan verschillen tussen de gemeenten.
 

Eigen bijdrage


Voor een vergoeding voor woningaanpassing betaalt u meestal een eigen bijdrage. De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wmo is in 2024 maximaal € 20,60 per maand. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.
Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de eigen bijdrage.

Soms kan het zelf bekostigen van de aanpassing voor u aantrekkelijker zijn:

  • U heeft de aanpassing snel nodig, terwijl de Wmo in uw gemeente een wachttijd kan hebben van enkele maanden;
  • U kunt zelf kiezen hoe u de aanpassing wilt uitvoeren, terwijl de gemeente zal kiezen voor de ‘goedkoopste adequate oplossing’;
  • Het kan goedkoper zijn, bijvoorbeeld wanneer u kiest voor een gebruikte traplift in plaats van een nieuwe, of wanneer u iemand in uw omgeving heeft die de aanpassing goedkoop kan uitvoeren;
  • U kunt sneller aan de slag en heeft minder rompslomp.

Wellicht heeft de gemeente voor mensen met een koopwoning een blijvers- of stimuleringslening waarmee u de aanpassing kunt financieren.