Gilze en Rijen | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Gilze en Rijen

 

Wonen met Gemak in Gilze en Rijen


Het Seniorenplatform Gilze en Rijen heeft, ter ondersteuning van het langer zelfstandig thuis wonen, het initiatief genomen om aan de slag te gaan met Wonen met Gemak. De gemeente en woningcorporatie Leystromen ondersteunen dit initiatief. 
Het Seniorenplatform voert het project uit samen met de maatschappelijke organisaties binnen de gemeente, ondersteund door het projectbureau van Wonen met Gemak.
De gemeente ondersteunt het langer zelfstandig wonen van mensen met een koopwoning ook met een speciale 'Blijverslening'.

Wonen met Gemak heeft activiteiten in de verschillende kernen. Kijk op de pagina 'agenda' voor meer informatie.