Missie en concept | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Missie en concept

 

Missie
Mensen ondersteunen bij het tijdig zelf zorgen voor een geschikte woonsituatie, waardoor zij comfortabel en veilig kunnen blijven wonen.


Wonen met Gemak is een heel mooi concept.
Er wordt sterk ingezet op de bewustwording, die nodig is om mensen tijdig te laten nadenken over het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Met voorlichting, advies en praktische ondersteuning worden mensen in staat gesteld om zélf het initiatief te nemen om te zorgen voor een geschikte woonsituatie.
De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met gemeenten en de lokale organisaties.

Wonen met Gemak biedt een goed uitgewerkte en complete strategie, waarin de hele keten is opgenomen: informeren, motiveren, stimuleren, activeren en realiseren. Dit gebeurt vanuit een positieve insteek: het vertrouwen dat men fijn kan blijven wonen. Dat wil iedereen!
Er wordt gewerkt vanuit methoden die zich in de praktijk hebben bewezen en constant vanuit de dagelijkse ervaringen verder worden verfijnd. 

Wonen met Gemak roept veel enthousiasme en energie op. Organisaties vinden het leuk om samen zó concreet met het wonen aan de slag te gaan, de lokale samenwerking krijgt een frisse impuls.
De speciaal opgeleide vrijwilligers hebben een dankbare taak. Er is veel belangstelling voor de voorlichtingsbijeenkomsten, de deelnemers zijn serieus geïnteresseerd en laten hun waardering duidelijk blijken. 
De bewoners zijn positief over het feit dat écht aandacht wordt besteed aan het langer zelfstandig wonen. De waardering over de Woonscans is opvallend hoog, de mensen stellen het zeer op prijs dat zij in de thuissituatie zo'n gedegen advies krijgen.

Wonen met Gemak is een effectieve aanpak. Het bereik is groot. Het blijft daarbij niet bij voorlichting alleen, met de praktische ondersteuning vanuit het Servicepunt gaan de mensen ook daadwerkelijk aan de slag. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om binnen úw gemeente met Wonen met Gemak aan de slag te gaan? Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan krijgt u van ons meer informatie. U kunt ons ook bereiken via de contactpagina.