Campagne | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Campagne Wonen met Gemak Breda

Het campagneteam
Het campagneteam

 

 

Driejarige campagne Wonen met Gemak

 
Samen met de gemeente Breda en Zorg voor elkaar Breda wordt in 2016, 2017 en 2018 een grote campagne Wonen met Gemak gehouden. Elk dorp en elke wijk komen hierbij aan de beurt in samenwerking met wijk- en dorpsraden, KBO's en tal van andere organisaties.
U kunt deelnemen aan bijeenkomsten en activiteiten over onderwerpen die te maken hebben met veilig en comfortabel wonen. De campagne wordt in verschillende delen van Breda afgesloten met een informatiemarkt.
 
Comfortabel blijven wonen in mijn koopwoning
De voorlichters van de stichting WIJ verzorgen informatiebijeenkomsten, waarin praktische voorbeelden en concrete oplossingen aangedragen worden: waar bevinden zich de obstakels in uw huis, hoe pak je die aan, wat voor materialen en hulpmiddelen zijn er en welke ondersteuning kunt u krijgen?
U krijgt tips hoe u met eenvoudige maatregelen al veel kunt bereiken. Ook de meer ingrijpende mogelijkheden om uw huis aan te passen komen aan bod. Het aantal deelnemers per keer is beperkt, zodat er volop ruimte is voor vragen en uitwisseling van kennis en ervaring.
 
Comfortabel blijven wonen in mijn huurwoning
Dit zijn speciale bijeenkomsten voor huurders van de woningcorporaties Laurentius, Wonen Breburg en AlleeWonen. U krijgt informatie over wat u zelf kunt doen om comfortabel en veilig te blijven wonen en op welke wijze de woningcorporatie daarbij kan helpen. 
Deze informatiebijeenkomsten worden verzorgd door de voorlichters van de stichting WIJ in samenwerking met de woningcorporaties en gemeentelijke Wmo-consulenten.
 
Gezond en vitaal: Neem de stap, blijf vitaal en in balans
Gezond ouder worden, hoe doe je dat? Ine Dijkmans van de GGD en een fysiotherapeut uit de wijk vertellen u wat u zelf kunt doen om zo vitaal mogelijk te blijven, zodat u de dingen kunt blijven doen die u van belang vindt.
Extra aandacht is er voor valpreventie en voor de training 'In Balans' die in de wijken en dorpen gegeven wordt.
 
Zorg voor elkaar Breda, goede zorg doen we samen
Informatie over zorg en hulp in de wijken en dorpen van de gemeente Breda. Hoe zit het nu precies? Wat regelen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)? En hoe zit het met burenhulp en vrijwilligershulp in uw wijk of dorp?
 
Veilig en praktisch wonen met dementie
Steeds vaker blijven mensen met dementie thuis wonen, waarmee veel zorg op de partner en familie rust. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingezoomd op de mogelijkheden om het veilig en praktisch wonen mogelijk te maken. De bijeenkomst wordt verzorgd door de StiB Geheugenwinkel Breda, Alzheimer Nederland afd. Breda, Ergotherapie Breda en Dementienetwerk Breda e.o.
 
Veiligheid
De wijkagent neemt u mee in de wereld van dieven en oplichters. Zo komen babbeltrucs, pinpasfraude, zogenaamde fishingmails en inbraakpreventie aan de orde.
 
Informatiemarkten Wonen met Gemak
Wilt u alles weten over de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk comfortabel en veilig te blijven wonen in uw woning? Kom dan naar de een van de informatiemarkten! Organisaties en bedrijven staan u graag te woord.
 

Deelnemen?

Wilt u aan een van de informatiebijeenkomsten of activiteiten deelnemen? Klik dan hier voor de agenda en de mogelijkheden om u hiervoor op te geven.