Gilze en Rijen | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Gilze en Rijen

 

Wonen met Gemak in Gilze en Rijen

.
Met de gemeente en de organisaties in Gilze en Rijen worden momenteel de voorbereidingen getroffen om ook in de verschillende kernen van deze gemeente bewoners te ondersteunen bij het comfortabel en veilig blijven wonen.

Het Ouderenplatform is een belangrijke trekker voor Wonen met Gemak in deze gemeente. Daarnaast is ook woningcorporatie Leystromen actief bij de voorbereiding betrokken. 

Als eerste gaat Wonen met Gemak van start in het mooie dorp Molenschot.

 

Molenschot

.
De Stichting Dorpsbelang Molenschot en de gemeente Gilze en Rijen hebben alle inwoners van 65 jaar en ouder een uitnodiging gestuurd voor de informatiebijeenkomst 'Thuis in Molenschot' op vrijdag 25 november in De Molenwiek in Molenschot.

De onderwerpen die tijdens deze informatiebijeenkomst aan bod komen zijn:

  • Langer thuis wonen
  • Mobiliteit: nieuwe vervoersmogelijkheid in Molenschot
  • Wonen met Gemak in Molenschot
  • Informatie vanuit de kerngroep Dementievriendelijke Gemeente

Er zijn vrijwilligers en professionals van verschillende organisaties aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Als vervolg op de informatiebijeenkomst kunnen de bewoners deelnemen aan een vervolgbijeenkomst Wonen met Gemak. Hier wordt men geïnformeerd over de mogelijkheden om zo lang mogelijk comfortabel en veilig in het vertrouwde huis in Molenschot te blijven wonen. De bewoners kunnen zich ook opgeven voor een gratis Woonscan.

De activiteiten in Molenschot worden georganiseerd in samenwerking tussen De Stichting Dorpsbelang, KBO Molenschot, Seniorenplatform Gilze en Rijen, de gemeente, Woningcorporatie Leystromen, kerngroep Dementievriendelijke Gemeente, ZET en Wonen met Gemak.

Klik hier voor de uitnodiging.