Gilze en Rijen | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Gilze en Rijen

 

Wonen met Gemak in Gilze en Rijen


Het Seniorenplatform Gilze en Rijen heeft, ter ondersteuning van het langer zelfstandig thuis wonen, het initiatief genomen om aan de slag te gaan met Wonen met Gemak. De gemeente en woningcorporatie Leystromen ondersteunen dit initiatief. 
Het Seniorenplatform voert het project uit samen met de maatschappelijke organisaties binnen de gemeente, ondersteund door het projectbureau van Wonen met Gemak.
De gemeente ondersteunt het langer zelfstandig wonen van mensen met een koopwoning ook met een speciale 'Blijverslening'.

Wonen met Gemak is in Gilze en Rijen van start gegaan in het mooie dorp Molenschot. Samen met de Stichting Dorpsbelang en de KBO zijn er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Verschillende senioren hebben daarnaast gebruik gemaakt van de gratis Woonscan.
Momenteel draait Wonen met Gemak in Rijen, de voorbereidingen worden getroffen voor Gilze en Hulten.

 

Rijen

.
Wonen met Gemak wordt in Rijen georganiseerd samen met de Seniorenvereniging Rijen.
Voor de zomer was het eerste deel van dit dorp aan de beurt. Alle senioren in dit deel hebben een uitnodiging gehad om deel te nemen aan de informatiebijeenkomsten en gebruik te maken van de gratis Woonscan. De belangstelling onder de senioren is overweldigend, Bijna een kwart van de senioren heeft aan de campagne in dit deel van Rijen deelgenomen, er waren extra bijeenkomsten in De Boodschap nodig vanwege het grote aantal aanmeldingen.
Er worden aparte informatiebijeenkomsten gehouden voor kopers en huurders.

Inmiddels is de campagne in het tweede deel van Rijen van start gegaan. Ook hebben alle 65+ers weer een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
De informatiebijeenkomsten worden dit keer gehouden in het gemeentehuis. De eerste vier bijeenkomsten zijn inmiddels gepland:

  • maandag 11 december: Comfortabel en veilig blijven wonen in mijn huurwoning
  • woensdag 13 december: Comfortabel en veilig blijven wonen in mijn koopwoning
  • maandag 15 januari: Comfortabel en veilig blijven wonen in mijn huurwoning
  • donderdag 18 januari: Comfortabel en veilig blijven wonen in mijn koopwoning

Alle bijeenkomsten duren van 10.00 tot 12.00 uur, inloop vanaf 9.45.
Wilt u aan zo'n bijeenkomst deelnemen? Laat het ons dan even weten!

Telefoon:  06 - 839 66 100  
E-mail:     servicepunt@wonenmetgemak.nl