Nieuws | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Langer thuis blijven wonen

Wonen met Gemak Deurne


Wilt u zo lang mogelijk comfortabel en met plezier in uw woning blijven wonen? Dan is het altijd goed alvast eens na te gaan of uw woning daarvoor geschikt is. Vaak kunt u met kleine aanpassingen al veel bereiken. Denk aan een extra trapleuning of een beugel op het toilet of in de douche.

Sinds 2015 biedt Wonen met Gemak 65-plussers in de gemeente Deurne gratis informatie, advies en praktische hulp bij het aanpassen van hun woning. Binnen Wonen met Gemak werken de KBO kring Deurne, woningbouwvereniging Bergopwaarts, Rabobank Peelland Zuid, LEVgroep en de gemeente Deurne nauw samen. Wonen met Gemak laat mensen zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn. In eerste instantie zijn senioren met een eigen woning benaderd. Tijdens de bijeenkomsten met woningeigenaren (met meer dan 200 belangstellenden) is gebleken dat de reacties ontzettend positief zijn.

Vanaf oktober 2017 organiseert Wonen met Gemak samen met woningbouwvereniging Bergopwaarts bijeenkomsten voor alle huurders die in de gemeente Deurne wonen en 65 jaar of ouder zijn. Ook de wijkwerkers van de LEVgroep en WMO-consulenten vanuit Zorg in Deurne zijn erbij aanwezig.

De meeste informatiebijeenkomsten zijn geweest. Vanwege de grote belangstelling is een extra bijeenkomst gepland op dinsdag 20 maart 2018 van 13.30 u - 15.30 uur. Wilt u deze informatiebijeenkomst bijwonen of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via deurne@wonenmetgemak.nl of telefonisch op (06) 24 83 56 88.

Wonen met Gemak voert ook op verzoek woonscans uit. Mensen krijgen dan een gedetailleerd rapport en advies op maat. Huurders hoeven deze niet zelf te betalen. Weten hoe een woonscan in z'n werk gaat? Klik hier voor de impressiefilm.