Wmo | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Woningaanpassing met ondersteuning vanuit de Wmo


Wanneer u wegens een beperking een woningaanpassing nodig heeft, dan kunt u wellicht een beroep doen op een vergoeding vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervoor dient u een aanvraag in bij het Wmo-loket van de gemeente.

In zijn algemeenheid geldt voor de meeste gemeenten dat de ‘eenvoudige’ aanpassingen buiten de regeling vallen. Het gaat dan om bijvoorbeeld beugels in de douche, eenvoudige drempelhulpen of douchekrukjes. Dit zijn zaken die u makkelijk zelf kunt aanschaffen en daarom worden gerekend tot de ‘algemeen gebruikelijke voorzieningen’.  
Grotere aanpassingen kunnen wel in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de Wmo. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van de keuken of badkamer.

De Wmo-consulent van de gemeente komt bij u langs om na te gaan wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn. De gemeente bepaalt uiteindelijk of de aangevraagde aanpassingen noodzakelijk zijn en in úw situatie voor vergoeding in aanmerking komen. De gemeente kan bijvoorbeeld besluiten dat een woningaanpassing niet wordt toegekend, omdat verhuizen een betere optie is.

Voor een vergoeding voor woningaanpassing betaalt u meestal een eigen bijdrage. De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wmo is in 2024 maximaal € 20,60 per maand. De eigen bijdrage wordt geïnt door het CAK.

Klik op de afbeelding hiernaast voor de folder met meer informatie.
U kunt hiervoor ook terecht op de website van de gemeente Gilze en Rijen. Daar kunt u ook rechtstreeks uw aanvraag indienen.
 

Hulp bij aanvraag Wmo


Wilt u hulp bij het indienen van een aanvraag voor een Wmo-voorziening?
Hiervoor kunt u een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuners van SeniorenVereniging Rijen, SeniorenVereniging Gilze, KBO Hulten en Senioren Vereniging Molenschot. 

De cliëntondersteuner helpt en adviseert in het hele proces van een Wmo-aanmelding. Je hoort hoe het proces van de aanmelding verloopt en je krijgt toelichting op de regelgeving en de procedure. Als je wilt, is de cliëntondersteuner aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Dat is het zogenaamde keukentafelgesprek, officieel 'het onderzoek'.
De cliëntondersteuner controleert later of het verslag van dat onderzoek klopt. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg je krijgt.
Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kan de cliëntondersteuner je helpen bezwaar te maken.

Klik op de afbeelding hiernaast voor de folder met meer informatie.