Dementie | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Dementheek


De Dementheek is een onbemand informatiepunt in Bibliotheek Nieuwe Nobelaer waar materialen en informatie te vinden zijn voor én over mensen met dementie. De Dementheek is er speciaal voor volwassenen met geheugenproblemen, voor mensen met (beginnende) dementie die thuis wonen en voor mensen met dementie die in zorginstellingen wonen. Daarnaast biedt de Dementheek ondersteuning aan mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten die werken met en voor mensen met dementie.

Er zijn diverse materialen te leen, zoals spellen, films, boeken over vroeger, informatieve boeken, herinneringskoffers en romans over dementie. De Dementheek is te bezoeken tijdens reguliere openingstijden van Bibliotheek Nieuwe Nobelaer (klik hier voor de openingstijden).

 

Informatie Etten-Leur


Etten-Leur is een dementievriendelijke gemeente. In de speciale folder leest u wat er gedaan wordt om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen.
Klik hier om deze folder te bekijken.

De 10 signalen bij dementie


Als u iemand in uw omgeving heeft waarvan u vermoedt dat deze persoon aan dementie lijdt, dan kunt u de 10 signalen hanteren. Klik hier voor deze signalen en omgangstips.

DemenTalent


In Etten-Leur is het project DemenTalent gestart. Hierbij wordt gekeken naar wat de talenten van iemand met dementie zijn. Mensen met dementie kunnen als vrijwilliger actief zijn. Op deze manier blijven mensen actief in de maatschappij, blijven zelfstandiger en worden minder afhankelijk van de mensen om hen heen.

Meer informatie: linda.deckers@surpluswelzijn.nl, 06 - 42 15 71 78 en Mirthe Verstijlen, 06 - 83 84 71 83.

Neem ook eens een kijkje op www.dementalent.nl