Adressen | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Zorg voor elkaar Breda


In Zorg voor elkaar Breda werken inwoners, vrijwilligers, vele maatschappelijke organisaties en de gemeente Breda samen. U kunt hier terecht voor ondersteuning, hulp of zorg. 

website: www.zorgvoorelkaarbreda.nl
telefoon: 076 525 15 15
mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl
 

Blijverslening, gemeente Breda


Financieringsregeling voor het aanpassen van koopwoningen.

website: www.breda.nl/blijverslening
telefoon: 14 076
mail: contact@breda.nl

Informatie over de Blijverslening in Breda op onze website.
 

Wmo, gemeente Breda


Aanmelding voor ondersteuning via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Website: www.breda.nl/vragen-over-zorg-en-welzijn-wmo
Voor vragen over ondersteuning kunt u terecht bij Zorg voor elkaar Breda (zie elders op deze pagina).

Informatie over woningaanpassing via de Wmo op onze website.
 

Klik voor Wonen


Inschrijven voor een huurwoning, aanbod huurwoningen in de regio, reageren op het aanbod.

www.klikvoorwonen.nl
 

Energie- en inbraakpreventieteam


Het Energie– en Inbraak preventieTeam geeft gratis advies aan alle inwoners van Breda op het gebied van energie- en inbraakpreventie.

website: www.ateagroep.nl
telefoon: 076 578 51 00
mail: atea@ateagroep.nl
 

Klussendienst Werk aan de Wijk


De Klussendienst is bedoeld om u te helpen met kleine klusjes. 65 plussers, Bredapashouders en gehandicapten kunnen een beroep doen op de Klussendienst van Werk aan de Wijk.

website: www.ateagroep.nl
telefoon: 076 578 09 60
mail: atea@ateagroep.nl
 

Ambassadeurs Brandveilig Leven


Voorlichting over brandveilig wonen, gratis woningcheck

mail: brandveiligleven@breda.nl

Melden problemen veiligheid en toegankelijkheid woonomgeving, gemeente Breda


Is er iets kapot in de straat, bijvoorbeeld de straatverlichting of stoeptegels? Meld het meteen bij de gemeente. Ook als het gaat om onderhoud aan groen of vuil op straat.

website: www.breda.nl/melden
telefoon: 14 076
mail: contact@breda.nl
 

Uitvoerende bedrijven verbouwing of woningaanpassing


Zoekt u een vertrouwd bedrijf om uw verbouwing of woningaanpassing uit te voeren? Wonen met Gemak kan u hierbij op weg helpen.

contactpagina op onze website
telefoon: 06 839 66 100
mail: servicepunt@wonenmetgemak.nl