Financiering | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Aantrekkelijke leningen om uw woning tijdig aan te passen


De Gemeente Breda vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen en stimuleert inwoners om vroeg na te denken over hun woonsituatie. Het financieren van woningaanpassingen blijkt in de praktijk lastig als je ouder wordt. Banken zijn terughoudend bij het verstrekken van leningen aan mensen die de AOW-leeftijd zijn gepasseerd. Daarom biedt de gemeente twee speciale financieringsregelingen aan, de Blijverslening en de Verzilverlening.

Blijverslening

De Blijverslening is een financieringsregeling tegen gunstige voorwaarden, die het senioren mogelijk maakt om - met woningaanpassingen - langer in hun huis te blijven wonen. De lening is bedoeld voor woningeigenaren die hun woning preventief willen aanpassen.

  • u bent inwoner van Breda
  • u bent eigenaar en bewoner van de woning
  • u kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 20.000 lenen
  • de looptijd is minimaal 10 en maximaal 20 jaar, afhankelijk van hoogte van de lening
  • er is geen maximum inkomensgrens

Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente

De Blijverslening is een product van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Klik hier voor uitgebreide informatie over de lening en de voorwaarden rechtstreeks op de website van de SVn. U vindt hier ook de actuele rentetarieven.
 

Verzilverlening (vanaf medio 2019)

Met de Verzilverlening kunnen senioren de overwaarde uit hun woning vrij maken zonder dat de woonlasten stijgen. Er wordt geen maandelijkse rente en aflossing betaald. De rente wordt bij de restschuld opgeteld. De lening wordt aan het einde van de looptijd afgelost uit de opbrengst van de woning.
De lening is bedoeld voor mensen die maximaal tien jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd zitten. Wanneer we uitgaan van een pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar, dan is de minimumleeftijd dus 57 jaar. Er is geen maximum leeftijd.

  • Er geldt een inkomensgrens van maximaal 45.000 euro per jaar per huishouden.
  • Het te lenen bedrag is minimaal 2.500 euro en maximaal 30.000 euro.
  • Het te lenen bedrag mag tezamen met de eventuele eerste hypotheek niet meer bedragen dan maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning.

Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente

De Blijverslening is een product van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Klik hier voor uitgebreide informatie over de lening en de voorwaarden rechtstreeks op de website van de SVn. U vindt hier ook de actuele rentetarieven.

 

Gratis Woonscan


Overweegt u om te investeren in uw woning, waardoor u hier nog lang en prettig kunt blijven wonen?
De gemeente biedt u een gratis Woonscan aan. Een van onze woonadviseurs komt dan bij u thuis om samen met u de mogelijkheden te bekijken. U krijgt hiervan een uitgebreid verslag.
Via onze contactpagina kunt u een Woonscan aanvragen.