Organisatie | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Organisatie


 

Lokale samenwerkingsverbanden

Het uitvoerend team in Deurne
Het uitvoerend team in Deurne


De basis van Wonen met Gemak wordt gevormd door de lokale samenwerkingsverbanden. Zij voeren Wonen met Gemak binnen hun gemeente uit.
In elke gemeente zorgt een team vrijwilligers voor de voorlichting en de Woonscans. De training van deze vrijwilligers gebeurt vanuit het Projectbureau.

De samenwerkingsverbanden hebben een eigen lokale financiering. Over het algemeen worden de kosten deels of geheel gedragen door de gemeente en corporatie(s), in sommige gemeenten zijn daarnaast ook andere fondsen gevonden. De plaatselijke samenwerkingsverbanden maken gebruik van het concept Wonen met Gemak en worden hierbij ondersteund vanuit het Projectbureau.
 

Evenwicht tussen lokaal maatwerk en bewezen methoden


Een goede lokale inbedding binnen het netwerk van plaatselijke organisaties is belangrijk. Er wordt aangesloten op bestaande structuren en gezamenlijke ambities.
In elke gemeente lukt het om een goed evenwicht te vinden tussen lokaal maatwerk en het gebruik maken van de bewezen methoden. Er wordt gebruik gemaakt van het op basis van ‘best practices’ doorontwikkelde concept, de opgebouwde expertise en het beschikbare campagnemateriaal.
Een lokale aanpak zonder opnieuw het wiel uit te vinden!
 

Servicepunt en Projectbureau


Wonen met Gemak heeft een centraal Servicepunt en een Projectbureau. Een vaste kern vrijwilligers draagt vanuit het kantoor in Breda op allerlei gebied bij aan het dagelijkse reilen en zeilen van deze overkoepelende projectorganisatie. 
 

De spil van Wonen met Gemak


De spil van de organisatie is Rolf Jobse. Als ZZP’er ondersteunt hij vanuit het Projectbureau gemeenten en organisaties bij het opzetten en uitvoeren van de campagnes.
Rolf coördineert de overkoepelende projectorganisatie en draagt zorg voor de verdere ontwikkeling en vernieuwing.


Wonen met Gemak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20128760.