Dongen | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Wonen met Gemak in Dongen


Op initiatief van de Stichting Seniorenraad Dongen wordt ook voor Dongen de campagne Wonen met Gemak voorbereid. Er is gestart met een pilot in de wijk West I. Deze pilot wordt ondersteund door de gemeente en door woningcorporatie Casade. Bij een positief resultaat van de pilot zal de gemeente ook een vervolg ondersteunen.

Wilt u aan een van de bijeenkomsten deelnemen of wilt u een gratis Woonscan aanvragen? Neem dan contact op met het Servicepunt van Wonen met Gemak. Hier kunt u ook terecht voor informatie en advies.

Het samenwerkingsverband in Dongen is momenteel op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten als voorlichter of als Woonscanner.

 

In verband met het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten uitgesteld


Ook Wonen met Gemak heeft voor de gezondheid van u en van onze medewerkers alle bijeenkomsten uitgesteld.

Alleen Woonscans die niet kunnen worden uitgesteld worden door ons uitgevoerd, waarbij wij uiteraard alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Indien de situatie zich wijzigt zullen wij u hierover op deze website informeren.

Wij hopen dat u en de uwen deze uitzonderlijke periode in gezondheid zullen doorstaan.

 

Houdt afstand en help elkaar een beetje!

Het team van Wonen met Gemak