Blijverslening | Wonen Met Gemak - Wonen Met Gemak!

Blijverslening Halderberge


Wilt u aanpassingen in uw woning aanbrengen waardoor u langer thuis kunt blijven wonen in uw vertrouwde woning en woonomgeving? Om het investeren in deze aanpassingen mogelijk te maken kunnen woningeigenaren via de gemeente Halderberge in aanmerking komen voor een Blijverslening.

De Blijverslening is een hypothecaire lening. Voor de uitvoering van de Blijverslening werkt de gemeente Halderberge samen met SVn.

Om voor de Blijverslening in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • De Blijverslening is bestemd voor:
    • Eigenaar en bewoners van een koopwoning en hun gezinsleden met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.
    • Eigenaren en bewoners van een koopwoning die hun woning levensloopbestendig willen maken. U bent minimaal 55 jaar oud op het moment van het indienen van de aanvraag. Als sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde leeftijdsgrens voor een van de aanvragers.
  • Zowel bouwkundige als domotica-woningaanpassingen komen in aanmerking.
  • U moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen en minimaal twee jaar op dit adres staan ingeschreven.
  • Omdat de Blijverslening hypothecair wordt verstrekt mag de financiering van de woningaanpassing (de Blijverslening) samen met de eventuele hypotheek (hypothecaire inschrijving) niet meer bedragen dan maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning.
  • Op het moment van aanvragen van de lening mogen de werkzaamheden nog niet zijn gestart.
  • De Blijverslening bedraagt minimaal € 2.500,- en een maximum van €17.500,- en wordt verstrekt via een bouwkrediet.

Op de website van Svn vindt u uitgebreide informatie over de Blijverslening en de aanvraag ervan.